Brieven uit Insulinde/Letters from Insulindia

Ter gelegenheid van de fototentoonstelling Dossier Indië in het Wereldmuseum Rotterdam (okt 2019 - juni 2020) heb ik acteur en fotograaf Thom Hoffman benaderd met de gebundelde en van originele foto’s voorziene brief-/dagboeken uit 1899 van mijn overgrootvader Gerrit Adolfs.

Zowel de teksten als foto’s van deze naar Nederlands Indië gemigreerde kleine gelukszoeker bieden volgens Hoffman een interessante kijk op een kantelmoment in de Nederlandse koloniale geschiedenis. Dit heeft de doorslag gegeven om een bloemlezing samen te stellen uit de originele brief-/dagboeken die overigens in de tentoonstelling zijn opgenomen.

De bijzondere vormgeving van onze publicatie, die de lezer het gevoel moet geven door de originele documenten te bladeren, komt uit de handen van Maaike Beuten (Garage64.be) en is behalve in de museumwinkel natuurlijk ook verkrijgbaar via info@docuprins.org.