Erfenis van stilte/Legacy of silence

“Erfenis van stilte” is al jaren de verzamelnaam waaronder ik mijn familiegeschiedenis vol Indisch erfgoed, zwaar van taboes, probeer te onderkennen, begrijpen en herinterpreteren. Momenteel is voor dergelijke projecten in Nederland subsidieregeling CEWIN van kracht, waar ik via stichting docuprins gebruik van heb kunnen maken. In dit weblog doe ik verslag van deze nieuwe zoektocht langs de figuurlijke en letterlijke erfenis die de inmiddels grotendeels uitgestorven familieleden bij mij hebben achtergelaten.